ἀσκώλια

ἀσκώλια
Grammatical information: n. pl.
Meaning: feast for Dionysos (Sch. Ar. Pl. 1129).
Derivatives: ἀσκωλιάζω (Ar. Pl. 1129), Sch. `hop on greased wineskins at the A.', from where Poll. 9, 121 ἀσκωλιασμός, elsewhere `hop on one leg; jump up an down with legs held together' (Arist.).
Origin: XX [etym. unknown]
Etymology: ἀσκώλ- from ἀσκός with a suffix -(ō)lo- was considered ( Chantr. Form. 243f., Schwyzer 484; diff. Wackernagel Gött. Nachr. 1902, 140), but given the different meaning the connection with ἀσκός will be secondary. - Comparing σκωλοβατίζω `walk upon stilts' (Epich.), and ἀγκωλιάδεν ἅλλεσθαι, Κρῆτες (AB 1, 327, 5), ἀγκωλιάζων ἁλλόμενος τῳ̃ ἑτέρῳ ποδί H. Schulze Q. Ep.141 n. 2 assumed *ἄσκωλος \< *ἄν-σκωλος. S. Latte, Hermes 85, 1957, 385-392. But σκωλοβατίζω is something different, clearly derived from σκῶλος. DELG derives the ἀγκωλ- forms from ἀνα- and κῶλον (but if this means 'leg', it gives no good meaning). (Wrong Fur. 241.) Is χωλός connected?
Page in Frisk: 1,165-166

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • Ασκώλια — Ἀσκώλια, τα (Α) η δεύτερη μέρα των «εν αγροίς» Διονυσίων. [ΕΤΥΜΟΛ. Ο τ. ασκώλια πιθ. < ασκός, μέσω ενός επιθήματος ō(lο) . Η άποψη κατά την οποία λαμβάνεται ως βάση τ. *άσκωλος < *αν σκωλος (πρβλ. αφ ενός σκωλοβατίζω «βαδίζω με ξυλοπόδαρα»… …   Dictionary of Greek

  • Ἀσκώλια — neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • АСКОЛИЯ —    • Άσκώλια,          ασκωλίζειν и ασκολιάζειν, сельская игра в Аттике, состоявшая в пляске на скользком, смазанном маслом мехе, сделанном из кожи козла, принесенного в жертву Вакху, см. Dionysus, Дионис, 6, Verg. Georg. 2, 383: atque inter… …   Реальный словарь классических древностей

  • РУССКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ — Абант Άβας Danaus Абанты Άβαντες Абарис Άβαρις Абдера Abdera Абдулонома Абдул Abdulonymus Абелла Abella Абеллинум Abellinum Абеона Abeona Абидос или Абид… …   Реальный словарь классических древностей

  • ДИОНИС —    • Dionysus,          Διόνυσος, Διώνυσος, Βάκχος, Bacchus, Liber, Вакх, сын Зевса и Семелы (Ноm. Il. 14, 325), бог вина и виноделия, посредством вина веселящий сердце человека (χάρμα βροτοι̃σιν) и прогоняющий заботы и страдания (Λυαι̃ος,… …   Реальный словарь классических древностей

  • ασκωλιάζω — ἀσκωλιάζω και ἀσκωλίζω (Α) [ασκώλια] 1. πηδώ πάνω σε ασκό στη γιορτή των Ασκωλίων 2. πηδώ στο ένα πόδι, συνήθως στο αριστερό …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.